IP telefoni serije T4


VP-T49G

Revolucionarni telefon za video kolaboraciju

4.787,00 kn

SIP-T48S

Zamjena za model SIP-T48G s podrškom za Opus codec i brojnim poboljšanjima

2.042,00 kn

SIP-T46S

Zamjena za model SIP-T46G s podrškom za Opus codec i brojnim poboljšanjima

1.507,00 kn

SIP-T42S

Zamjena za model SIP-T42G s podrškom za Opus codec i brojnim poboljšanjima

971,00 kn

SIP-T41S

Zamjena za model SIP-T42P s podrškom za Opus codec i brojnim poboljšanjima

837,00 kn

SIP-T40G

Zamjena za model SIP-T40P s dodatkom Gigabit Etherneta

703,00 kn

SIP-T46G

Napredni model serije T4x namijenjen zahtjevnim korisnicima.

1.506,37 kn 1.356,00 kn

SIP-T40P

Novi osnovni model serije T4x - bez Gigabit Etherneta.

702,97 kn 633,00 kn