Yealink RPS usluga

Uvod u Yealink RPS

RPS je skraćenica za Redirection and Provisioning Service, besplatnu uslugu razvijenu za sve Yealink klijente i partnere širom sveta.

Jednostavnim unosom MAC adrese IP telefona i URL-a provisioning servera na Yealink RPS server, nakon pokretanja telefona on se preusmerava na unapred određeni server kako bi se ažurirala njegova konfiguracija i postavke.

Putem RPS-a, pružaoci usluga mogu značajno pojednostaviti masovno puštanje u rad Yealink IP telefona, uštediti vreme i novac koji su potrebni za konfigurisanje i slanje telefona, smanjiti broj grešaka koje su posledica ručnog konfigurisanja svakog telefona.


Besplatna usluga za masovno puštanje u rad bazirana na cloudu

Yealink RPS

Koristi i prednosti korištenja Yealink RPS-a

Za pružaoce usluga i resellere

  • Smanjeni troškovi puštanja IP telefona u rad
  • Jednostavna integracija (Open API)
  • Nadzor nad puštanjem u rad u realnom vremenu
  • Pojednostavljeni proces provisioninga i ušteda radnih sati
  • Brza isporuka i tok novca
  • Smanjenje troškova logistike i skladištenja
  • Plug and Play

Fleksibilno upravljanje i masovno puštanje u rad

Svi korisnički računi na Yealink RPS sistemu imaju mogućnost dodavanja velikog broja MAC adresa i URL-a provisioning servera. Reselleri mogu samostalno upravljati svojim računima i puštati telefone u rad bez ikakvih ograničenja.

Visok nivo sigurnosti i pouzdanosti

Yealink RPS koristi HTTPS / Mutual TLS autentifikaciju pri prenosu podataka. Kako bi se osigurala pouzdanost Yealink RPS se oslanja na Disaster Recovery opciju kojom se jamči funkcionalnost RPS servera u slučaju ljudske greške, prirodnih i drugih negativnih uticaja.

Bogati API pruža dodatne mogućnosti

Yealink RPS donosi otvoreni API (application programming interface) svim partnerim kako bi omogućio integraciju sa sistemima trećih strana, čime klijenti mogu prilagoditi ovu uslugu svojim potrebama.

Potpuno besplatna usluga

Kako bi pomogao svojim partnerima i klijentima puštanje u rad velikog broja Yealink IP telefona, Yealink RPS usluga je potpuno besplatna za sve klijente širom sveta.

 

Kontaktirajte nas za više informacija o Yealink RPS usluzi.